Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2008

Κεκλιμένα επίπεδα/ ράμπες
στ) υπάρχει κατάλληλα διαμορφωμένο κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) σύνδεσης της κύριας εισόδου με δημόσιο δρόμο και/ή πεζοδρόμιο, κατασκευασμένο από αντιολισθητικό υλικό και το οποίο διαθέτει τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:


i) Ελάχιστο ανεμπόδιστο πλάτος 1,20μ
ii) κλίση από 1:15 (6%) για μήκος ράμπας μέχρι 5μ
και 1:20 (5%) για μήκος ράμπας μεγαλύτερο από 5μ


iii) περίζωμα εκατέρωθεν του κεκλιμένου επιπέδου με ελάχιστο ύψος 0,15μ
και χειρολισθήρα σε ύψος μεταξύ των 0.80μ και 0,90μ και στις δύο πλευρές και η διάμετρος του χειρολισθήρα πρέπει να είναι 0,05μ•iv) Στην αρχή και στο τέλος κάθε κεκλιμένου επιπέδου υπάρχει πλατύσκαλο με ελάχιστο ανεμπόδιστο μήκος 1,20μ και πλάτος το πλάτος της ράμπας


Νοείται ότι όταν το συνολικό μήκος του κεκλιμένου επιπέδου υπερβαίνει τα 10μ απαιτείται η κατασκευή ενδιάμεσου πλατύσκαλου ελάχιστου μήκους 1,50μ
.

Σχέδια από το βιβλίο "Handicap et construction" του καθηγητή Louis-Pierre Grosbois
Ed. LE MONITEUR 


Δεν υπάρχουν σχόλια: