Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2008

Προθάλαμοι κλιμακοστασίων / ανελκυστήρων

,
.


(ε)οι προθάλαμοι κλιμακοστασίων και ανελκυστήρων έχουν ελάχιστη διάσταση 1,50μ
Νοείται ότι στις περιπτώσεις κλινικών και ιατρείων η ελάχιστη διάσταση είναι 2,10μ

Σχέδια από το βιβλίο "Handicap et construction" του καθηγητή Louis-Pierre Grosbois
Ed. LE MONITEUR ,

Δεν υπάρχουν σχόλια: