Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2008

Ανελκυστήρες

0,που υπάρχουν ανελκυστήρες
•i) η είσοδος / έξοδος στο θάλαμο ανελκυστήρα είναι προσβάσιμη σε ανάπηρα πρόσωπα
•ii) η θύρα εισόδου του ανελκυστήρα έχει τουλάχιστον καθαρό άνοιγμα 0,80 μ.
•iii) ο ανελκυστήρας έχει καθαρές εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου τουλάχιστον 1,40 μ. μήκος και 1,10 πλάτος.


•Νοείται ότι όταν η οικοδομή αφορά χώρο νοσηλείας (κλινική) οι καθαρές εσωτερικές διαστάσεις του θαλάμου του ανελκυστήρα είναι τουλάχιστον 2,20μ μήκος και 1,10 μ πλάτος.

Νοείται ότι τα κομβία ελέγχου έχουν ηχητική, ανάγλυφη και οπτική σήμανση.

v)Σε κάθε ανελκυστήρα τοποθετείται τηλεφωνική συσκευή σε ύψος 1.05μ έως 1,30 μ και 0,40 μ από τη θύρα, η οποία είναι συνδεδεμένη με το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και προγραμματισμένη να επικοινωνεί με τον υπεύθυνο συντήρησης του ανελκυστήρα και/ή την αστυνομία και/ή την πυροσβεστική υπηρεσία.


Σχέδια από το βιβλίο "Handicap et construction" του καθηγητή Louis-Pierre Grosbois
Ed. LE MONITEUR 

i

Η είσοδος τοποθετείται πάντα στη μικρή  πλευρά του θαλάμου και συστήνεται η διαφοροποίηση του δαπέδου σε πλάτος 60 εκ. για την προειδοποίηση ατόμων με οπτική  αναπηρία.
Επίσης συστήνεται χειρολισθήρας περιμετρικός και λεκτική ανακοίνωση των ορόφων εσωτερικά1 σχόλιο:

Ανελκυστήρες είπε...

Για την πρόσβαση ΑΜΕΑ και γενικά ατόμων με κινητικές και άλλες δυσκολίες, η Metron δημοσίευσε ένα πολύ περιεκτικό άρθρο. Μπορείτε να το βρείτε εδώ:
http://www.metronsa.gr/el/news-events/articles/%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BA%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%B1-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%8C%CE%BB