Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2008

Χώροι υγιεινής
(θ) υφίσταται κοινόχρηστο αποχωρητήριο και νιπτήρας για χρήση από τα δύο φύλα, διαμορφωμένο κατάλληλα, με τα εξής χαρακτηριστικά

(ii) Η θύρα του αποχωρητηρίου ανοίγει προς τα έξω...

(ι) Οι διαστάσεις του αποχωρητηρίου είναι 2μ x 2μ και ο άξονας της λεκάνης είναι τοποθετημένος σε απόσταση 0.50μ από τον πλαϊνό τοίχο και με τέτοια διαμόρφωση , ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα του.

Νοείται ότι σε βιομηχανικές οικοδομές και συγκροτήματα εργαστηρίων οι χώροι αποχωρητηρίων διαμορφώνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να δύνανται να χρησιμοποιούνται και από ανάπηρα πρόσωπα.


Νοείται περαιτέρω ότι οι απαιτούμενοι πρόσθετοι χώροι για σκοπούς υγιεινής για ανάπηρα πρόσωπα δεν υπολογίζονται στο συντελεστή δόμησης της οικοδομής.

Νιπτήρας με κενό κάτωθεν για την προσέγγιση αμαξιδίου ΑμεΑ

Χειριστήριο μακρύ αναμυκτικό κρύο/χεστό και βρύση με μακρύ ράμφος.


Ισόπεδο ωτους για αναπηρικά τροχοκαθίσματα
χωρίς υψομετρική διαφορά, κλίσεις δαπέδου 1,5%


Δεν υπάρχουν σχόλια: