Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2008

Κοινόχρηστοι διάδρομοι / προθάλαμοι κλιμακοστασίων


•(δ) οι κοινόχρηστοι διάδρομοι έχουν ελάχιστο πλάτος 1,25μ,

.

(ε)οι προθάλαμοι κλιμακοστασίων και ανελκυστήρων
(ε)οι προθάλαμοι κλιμακοστασίων και ανελκυστήρων έχουν ελάχιστη διάσταση 1,50μ
Νοείται ότι στις περιπτώσεις κλινικών και ιατρείων η ελάχιστη διάσταση είναι 2,10μ

,

Δεν υπάρχουν σχόλια: