Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2008

Κύρια είσοδος


β) Η κύρια είσοδος της οικοδομής έχει ελάχιστο καθαρό πλάτος 0,90μ μετρουμένου μεταξύ των πλαισίων ή των παραστατών και στη μια άκρη της θύρας από την πλευρά της χειρολαβής υπάρχει ανεμπόδιστη απόσταση ελάχιστου πλάτους 0,30μ καιπάνω στό φύλλο της θύρας είναι τοποθετημένο οπλισμένο διαφανές γυαλί σε κατάλληλο ύψος έτσι που να παρέχει οπτικό πεδίο σε όλους τους χρήστες, καθώς επίσης και χειρολαβές και μηχανισμοί αυτόματης επαναφοράς και το καθαρό πλάτος των φύλλων και των εσωτερικών θυρών έχει ελάχιστο πλάτος 0,90μ


Σχέδια από το βιβλίο "Handicap et construction" του καθηγητή Louis-Pierre Grosbois
Ed. LE MONITEUR 


Χρήσιμες λεπτομέρειες:

Τα κατώφλια τόσον της εξώπορτας και γενικά όλων των θυρών διαμερισμάτων προς εξωτερικό χώρο όπως εξώστες ή κοινόχρηστους διαδρόμους, να είναι κατά προτίμηση συνεπίπεδα (ομοεπίπεδα) με τα εκατέρωθεν δάπεδα ή αν υπάρχει υψομετρική διαφορά αυτή να είναι το πολύ 1 εκ. κατά το δυνατόν στρογγυλεμένη με ακτίνα ίση με το ½ του ύψους και το ίδιο ισχύει για τις κύριες εισόδους διαμερισμάτων ή/και γραφείων

Ο τάπητας στην είσοδο πρέπει να είναι βυθισμένος με τρόπο που να μην δημιουργεί υψομετρικές αλλαγές και επίσης να μην είναι μαλακός γιατί δυσχεραίνει τα αναπηρικά αμαξίδια.


Δεν υπάρχουν σχόλια: