Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2008

Χώροι Στάθμευσης
(ια) ποσοστό 10% των απαιτούμενων για την οικοδομή χώρων στάθμευσης για χώρους στάθμευσης συνολικής χωρητικότητας από 101 και άνω είναι διαμορφωμένοι κατάλληλα και με κατάλληλη ένδειξη για χρήση αποκλειστικά από ανάπηρα πρόσωπα. Κάθε χώρος στάθμευσης έχει ελάχιστη διάσταση 5μ x 3.30μ με πρόσβαση στην κύρια ή άλλη είσοδο της οικοδομής.Σχέδια από το βιβλίο "Handicap et construction" του καθηγητή Louis-Pierre Grosbois
Ed. LE MONITEUR 

I  Πληροφορίες για χώρους στάθμευσης

Φέρουν το Διεθνές Σύμβολο Πρόσβασης (Δ.Σ.Π.) αποτυπωμένο αφενός στο έδαφος και αφετέρου αναρτημένο πάνω από την αντίστοιχη θέση ή στον τοίχο.

Η στάθμη των χώρων αυτών συνδέεται απαραίτητα με την είσοδο ή/και με παρακείμενο πεζοδρόμιο με κεκλιμένα επίπεδα κλίσης 6% και ελάχιστου πλάτους 120 εκ.


Το δάπεδο του χώρου στάθμευσης γενικά, δεν πρέπει να  έχει κλίσεις μεγαλύτερες του 2% (1:59)

Οι χώροι και η διαδρομή από και προς αυτούς πρέπει να είναι προστατευμένοι από τις καιρικές συνθήκες.

Η είσοδος από το χώρο στάθμευσης να μην έχει υψομετρικές διαφορές.


Δεν υπάρχουν σχόλια: