Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2008

Κανονισμός 61.Η για τη χρήση των οικοδομών από άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ)


Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ


Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 19


ΧΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΠΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Ανάπηρος σημαίνει άτομο το οποίο λόγω σωματικής αδυναμίας ή ανεπάρκειας αντιμετωπίζει μόνιμη ή προσωρινή δυσκολία στην πρόσβαση σε οικοδομή ή δρόμο61.Η(1) Ο παρών νόμος εφαρμόζεται στις πιο κάτω περιπτώσεις:

α) Σε όλες τις δημόσιες οικοδομές ή/και οικοδομές που επιτρέπεται η είσοδος του κοινού
β) Σε εμπορικά κέντρα
γ) Σε οικοδομές που περιλαμβάνουν καταστήματα ή/και γραφεία
δ) Σε πολυκατοικίες με πέντε ή περισσότερες οικιστικές μονάδες και / ή σε οικοδομές με απαιτούμενους χώρους στάθμευσης πέραν των πέντε.
ε) Σε εκπαιδευτικά ιδρύματα περιλαμβανομένων και των χώρων διαμονής των φοιτητών, σε γυμναστήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις και κολυμβητικές δεξαμενές.

στ) Σε κλινικές, ιατρεία και θεραπευτικά ή άλλα διαγνωστικά κέντρα.
ζ) Σε βιομηχανικές οικοδομές με έκταση μεγαλύτερη των 600μ. ή με αριθμό εργαζομένων μεγαλύτερο των 10 ατόμων
η) Σε οποιαδήποτε οικοδομή όπου η αρμόδοα αρχή εύλογα κρίνει ότι επιβάλλεται η εφαρμογή του κανονισμού αυτού

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου το ισόγειο τμήμα της οικοδομής είναι υφιστάμενο και καλύπτεται με άδεια οικοδομής, η αρμόδια αρχή απαιτεί μερική εφαρμογή του κανονισμού αυτού, νοουμένου ότι η πλήρης εφαρμογή των προνοιών του κανονισμού είναι ανέφικτη.

Νοείται περαιτέρω ότι για σκοπούς της πιο πάνω επιφύλαξης “αρμόδια αρχή” σημαίνει την αρχή που αποτελείται από εκπροσώπους
-του Τμήματος Πολεοδομίας και οικήσεως,
-της αρμόδιας τοπικής αρχής και
-του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου..

61.Η(2) Ουδεμία οικοδομή επί της οποίας εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός ανεγείρεται εκτός αν:
α) όλα τα επίπεδα της οικοδομής είναι προσβάσιμα σε ανάπηρα άτομα...Σχέδια από το βιβλίο "Handicap et construction" του καθηγητή Louis-Pierre Grosbois
Ed. LE MONITEUR 


Δεν υπάρχουν σχόλια: