Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2008

κλιμακοστάσια•γ) Όπου υπάρχουν κλιμακοστάσια ή πέραν των δύο σκαλιών τοποθετούνται διπλοί χειρολισθήρες, σε απόσταση ενός μέτρου μεταξύ τους, με ύψος 0,70μ και 0,90μ αντίστοιχα, με διάμετρο χειρολισθήρα 0,05μ και στη μια πλευρά ο χειρολισθήρας προεξέχει 0,40μ του πρώτου και του τελευταίου σκαλοπατιού,
Σχέδια από το βιβλίο "Handicap et construction" του καθηγητή Louis-Pierre Grosbois
Ed. LE MONITEUR 


Βοηθητικές λεπτομέρειες


 Οι χειρολισθήρες να είναι συνεχείς και χωρίς διακοπές στα ενδιάμεσα πλατύσκαλα. Ο πάνω χειρολισθήρας, να είναι έχει στρογγυλευμένη ή ελλειπτική διατομή διαμέτρου 5 εκ και  o κάτω 3,5-5εκ.

Μεταξύ του χειρολισθήρα και της επιφάνειας αγκύρωσής του σε τοίχο, να υπάρχει ελεύθερη απόσταση 5εκ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: